програма за обновление на частното съдебно изпълнение
Да станем значими отново!
В управлението на професията трябва да има хора, които са адекватни на предизвикателствата на времето и на променящата се среда
Като ЧСИ се нуждаем от устойчив растеж и сигурност
 • Професията ни се "декапитализира"
  Публичната функция на ЧСИ е недофинансирана. Политиката на Камарата не успява, и със съществуващите методи няма как да успее, да надгради нови дейности за ЧСИ
 • Постоянно сме "между чука и наковалнята"
  ЧСИ работим в несигурна среда с неясни разпоредби, противоречива съдебна практика и голяма административна тежест, което ни поставя в затруднено положение​​
 • Дисциплинарното наказване е несправедливо
  Съществуващата практика води до усещане за липса на справедливост и дискредитира професията ни
 • ЧСИ сме изолирани и отчуждени
  КЧСИ е изолирана от обществото, политиците, другите правни професии и отчуждена от своите членове
Всеки от нас има воля за щастие и благополучие
Ако част от тази воля насочим към общото дело, успехът ще бъде постигнат!
Подкрепете силна професия и нови хоризонти
Заедно ще подобрим практиките и разширим потенциала за развитие за всеки ЧСИ
 • Повече възможности, по-добра икономика
  Надграждане на бизнес модела на ЧСИ. Разширяване с нови дейности. Справедливо данъчно облагане. Инфлационно индексиране на таксите. Технологична модернизация. Дигитализация (банкови запори). Премахване на неефективни процеси (перемпция).
 • Професионална етика, справедливо наказване
  Съразмерност на наказанията спрямо нарушенията. Определяне на маловажните нарушения. Реабилитация. Бърза и безкомпромисна реакция при сериозни нарушения.
 • Предвидимо, законосъобразно изпълнение
  Сътрудничество с другите правни професии и Министерство на правосъдието. Подобрена комуникация по делата с адвокатите и съда. Хармонизиране на работа на ЧСИ със съдебната практика.
 • По-силни, по-свързани ЧСИ
  КЧСИ в услуга на своите членове. Възможност за включване в инициативите на Камарата за всеки. Открити дискусии по важните теми. Популяризиране на професията.
Екип 2025
Изберете просперитет и развитие на професията
Защо Екип 2025?
Не искаме да чакаме още 5 години, за да се придвижим напред. В Съвета ще постигнем конкретни резултати до края на 2025 година
Запознайте се с нашите кандидати за Съвет на КЧСИ
План за действие
Публикувахме Програма 2025 в декември. След обсъждания изготвихме и детайлен план за изграждане на просперираща, силна и уважавана професия
Тревожите се за бъдещето на нашата професия?
Присъединете се към разговор за визия и план за действие
Обсъдете с нас бъдещето на професия на 26 януари от 16:00 часа в Клуб Перото, НДК, София
Заявете участие в срещата, която ще състои на 26 януари от 16:00 часа в Клуб Перото, НДК, София
Местоположение и контакти
Контактно лице
Ако имате нужда от помощ за намирането на залата, моля свържете се с нашия асистент Ани на телефон: 0988 948 302
Адрес
Клуб Перото е разположен в НДК с лесен достъп от бул. Фритьоф Нансен
Упътвания
Входът на залата е от външна тераса, до която се стига по стълбище в ляво от Билетния център на НДК. Търсете табелата на входа за лесна ориентация
Излъчване на живо
За тези, които не могат да присъстват лично, предлагаме онлайн излъчване на събитието в YouTube и Facebook