Изберете бъдещето
Кандидати за обновление на КЧСИ
Съединението прави силата!
Присъединете се, за да направим нашата професия просперираща, силна и уважавана!
Учредихме Инициатива за развитие на принудителното изпълнение (ИРПИ) през 2015. Заедно направихме доста през изминалите години. Готови сме да впрегнем силните страни на всеки един от нас за реализиране на Програма 2025
Компетентност. Интегритет. Прозрачност
Петко Илиев
Завършил СУ “ Климент Охридски”. Участвал в КПЕ в периода от 2009 до 2012 г. Член на съвета на КЧСИ от 2012 до 2015 г. Участвал трикратно в представителния отбор по футбол на КЧСИ. Учредител, председател на ИРПИ
"Ще се ангажирам с намаляване на административната тежест, уеднаквяване на съдебната практика, подобряване на законовите текстове, справедливо данъчно облагане, инфлационно индексиране на обикновените такси, справедливо дисциплинарно наказване, разширяване правомощията на ЧСИ, управление на КЧСИ от членовете и за членовете чрез използване потенциала на всички колеги”

Маргарита Димитрова
Завършила СУ “Климент Охридски”. Участвала в помощни органи към КПЕ на КЧСИ в периода от 2009 до 2015 г. Учредител, член на УС на ИРПИ
"Ще се концентрирам по стартиране на нормална комуникация с Министерство на правосъдието по значимите за професията въпроси, за обществено признание на труда, експретизата и капацитета на съдебните изпълнители, за сътрудничество с другите правни професии и излизане от изолацията, в която се намира гилдията, за спешни законодателни промени, в силно конфликтни области на работата на ЧСИ”

Катилин Попов
Завършил ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2000г. Участвал в създаването на професията на ЧСИ в периода 2003-2010: първоначално като част от екипа на USAID, а след това и като член на КПЕ на КЧСИ. Лектор към Център за обучение на адвокати. Международен експерт по въпросите на съдебното изпълнение със значителен опит на Балканите и в Украйна. Учредител, член на УС на ИРПИ
"Ще работя за по-прозрачна и предвидима дисциплинарна политика на КЧСИ. Ще търся и насърчавам включването на всеки един колега, който иска да участва в дейностите на КЧСИ. Ще водя открит и конструктивен разговор чрез изграждане на партньорства с прозрачни личности и организации, в сътрудничество с другите правни професии”

Неделчо Митев
Завършил СУ “ Климент Охридски” през 1999 г. Работил като юрисконсулт и адвокат във водещи банки и застрахователни дружества. Два пъти член на Съвета на КЧСИ. Учредител, член на ИРПИ
"Ще се фокусирам върху подобряване на сътрудничеството с другите правни професии и реализиране на съвместни проекти, разширяване на правомощията на съдебните изпълнители и по-конкретно в областта на извънсъдебните дейности, реформа в данъчното облагане на ЧСИ, подобряване на имиджа на съдебните изпълнители”

Иван Стръмски
Частен съдебен изпълнител от 2006 година. Участвал в помощни органи към КПЕ на КЧСИ в периода от 2012 до 2015 г. Учредител, член на ИРПИ
"Ще се съсредоточа върху изготвяне на предложения за законодателни решения, насочени към развитие на правната уредба и надграждане с допълнителни дейности за ЧСИ в партньорство с останалите правни професии, държавните институции, обществени личности и организации”
План за действие
Споделяме с вас нашата визия на приоритетните стъпки, които ще върнат перспектива на професия и сигурност в утрешния ден
Разговор за бъдещето на ЧСИ
26 януари
16.00 – 19.00
Клуб Перото, НДК, София